Start Vad gör vi? Projekt

Projekt

Här nedan finner du ett utdrag av de olika projekt MHF-Ungdom bedriver.

SoberCheck
Projektet går ut på att MHF-Ungdoms funktionärer är på festivaler där det finns mycket alkohol och som pågår i flera dagar. Här erbjuder vi frivilliga utandningsprov i samband med hemfärden. I samarbete med arrangörer, Polisen och Vägverket samt kommunerna erbjuder vi evenemangens besökare ett frivilligt och gratis alkotest. Testen förutsätter att personen innehar ett körkort. Testerna utförs som hos polisen i avskilhet i ett tält. Testet görs en och en tillsammans med en utbildad funktionär.

Tekniken vi använder är alkotestare med bränslecellsteknik. Dessa ger en hög tillförlitlighet (samma som polisens sållningsinstrument) samtidigt som det är enkelt och snabbt att genomföra provet. Bränslecellsmätare är alkoholspecitika vilket innebär att andra ämnen än alkohol inte ska påverka resultatet. Mätarna vi använder är främst Dräger Alkotest 3000.

Vill du finna oss så håll utsikt efter vårt gröna tält i anslutning till parkeringen eller området mellan festivalområdet och parkeringen. Exempel på festivaler som MHF-Ungdom deltagit på med SoberCheck: Sweden Rock, Hultsfredsfestivalen, Peace and love i Borlänge, Arvikafestivalen och Big Power Meet.

Mjölktält
Mjölktältet är den alkoholfria oasen på festivaler där man kan njuta av både underhållning och svalkande mjölkdrinkar.

Mjölktältet är för ungdomarna ett likvärdigt alternativ till öltälten. Upplägget för Mjölktält är i stort detsamma som för ett öltält, med undantaget att de alkoholhaltiga dryckerna är ersatta med mjölk- och glassdrinkar.
Inom ramen för projektet sker även på olika sätt demonstration och information om rattfylleri för.
Det långsiktiga målet är att ändra attityder i alkohol och drogfrågor genom att vara ett tydligt alternativ.

I samband med genomförandet av Mjölktälten kommer MHF-Ungdom att utbilda informatörer som under arrangemangen skall informera och föra dialog med andra ungdomar om alkohol, droger och trafik. Vi kommer vid flera tilfällen även bjuda på musikunderhållning i samband md tälten genom att engagera unga, nya och spännande liveband.
Mjölktältet utbildar även unga administratörer med lokal kompetens att genomföra konceptet på sina orter, något som får undomarna att växa.

Glöggtält
Vinterns och julmarknadernas motsvarighet till Mjölktält. I samband med dessa aktiviteter uppmanas de lokala klubbarna och distrikten att visa upp sin verksamhet, värva nya medlemmar samt knyta nya kontakter.

Trafiknykterhetens dag
Detta är dagen då hela Sverige stannar upp och tänker på de som skadas och dödas på grund av alkohol i trafiken. Och funderar på vad vi, var och en, kan göra för att det inte ska hända igen. MHF-Ungdom är en av sammarbetspatners som arrangerar detta. Mer info finns på hemsidan www.trafiknykterhetensdag.se/


För mer information kring våra projekt kontakta Kim Fagerholm 0707-379759 alternativ kim.fagerholm@mhf-ungdom.se

Cykelskolan och Cykelmästaren
Cykelskolan och cykelmästaren är en kombinerad cykelutbildning och tävling i skolan. Cykelskolan är en viktig del av MHF-Ungdoms trafikundervisning till ungdomar på mellanstadiet. Det är viktigt att MHF-Ungdoms klubbar fortsätter att  skapa fortsatta möjligheter att bedriva denna verksamhet lokalt och att man tar tillvara intresset för trafiken hos de elever man möter.

Mopedmästaren
Mopedmästaren är ett utbildningspaket där MHF-Ungdom erbjuder lektion i trafikkunskap samt körlektion med en tafikmiljösimulator. Med hjälp av våra instruktörer får eleverna testköra på ett tryggt sätt innan de ger sig ut i trafiken med mopeder, allt för en ökad trafiksäkerhet. Paketet vänder sig till de som går i årskurs 8. På kvällen håller vi föräldramöte för att ger goda råd kring mopedkörning och mopedköp.
Mopedmästaren är ett mycket viktigt projekt som bidrar både till kunskap kring mopeden och dess regler men också  kunskap om trafikregler och samspelet mellan trafikantgrupper.
 
Länge Leve Livet - en film om rattfylleriets konsekvenser
Filmen är en 3 x 9 meter stor och 30 minuter lång dokumentärfilm som visar tre autentiska fall där alkohol kombinerat med bilkörning är orsak till att två ungdomar mister livet och en blir totalförlamad. Det är en film som berör starkt - vem som helst kan när som helst råka ut för det samma. Filmens budskap är emellertid inte att skuldbelägga och skapa ångest utan i stället att mana till eftertanke - don´t drink & drive.
 
Ungdomar i åldersgruppen 15 – 24 år är överrepresenterade i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Filmen Länge Leve Livet handlar om rattfylleriets verkliga konsekvenser. Elever och personal vid gymnasieskolor erbjuds att se filmen som är en del av ett långsiktigt arbete med alkohol och droger i trafiken på gymnasieskolorna. 
 
Tanken är att eleverna efter filmen ska tänka till och prata med varandra om riskerna med alkohol och rattfylleri. Skolan avsätter tid åt diskussioner, filmvisning och värderingsövningar om riskerna med att köra berusad. Detta är viktiga delar för att ungdomarna ska våga säga ifrån när det behövs. 

Det plötsliga stoppet
Projekt för att ta fram en metod att skapa förståelse bland gymnasieungdomar på Yrkesinriktade transportprogram för fartens inverkan på trafiksäkerheten och inverkan på skaderisken vid en olycka. Projektet vänder sig till gymnasieklasser över hela Sverige.
 
För mer information kring skolverksamheten, kontakta Krister Haglund 0766-28 13 71 alternativt krister.haglund@mhf-ungdom.se

Mopedmästaren
Antalet mopeder i Sverige har stigit stort de senaste åren. Samtidigt ökar problemen med mopedtrafiken i form av alkoholpåverkan, vårdslöshet och trimning. Det är värt att satsa på den här gruppen ungdomar eftersom deras attityder till alkohol och mopedåkning på sikt även kommer att påverka trafiknykterheten om de blir bil- och MC-förare.


Mopedmästaren är en aktivitet på högstadieskolor som görs som en utbildningsinsats inom ramen för läroplan och lokal skolplan på skoltid. Eleverna får både teori och praktik när MHF:s funktionärer besöker skolan. Efter att ha fått lära sig det viktigaste om trafikreglerna som gäller för moped och om rattfylleri så ges möjlighet att prova på att köra moped på inhägnat område. Styrkan i aktiviteten är att vi också satsar på information till elevernas föräldrar genom att bjuda in till föräldramöte på kvällen.

För mer information om utbildningarna kontakta Krister Haglund 036-71 08 00 alternativt krister@mhf-ungdom.se

J0401479
MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin