Start Vad gör vi? Kongress

Kongress

Kongress V2

Kallelse

MHF-Ungdom kallar klubbarnas och distriktens valda ombud till kongress den 26-27 augusti 2016 på First Camp Tylösand.

Kongresshelgen kommer innehålla såväl förhandlingar som  spännande aktiviteter. Planera för att vara närvarande hela helgen eftersom programmet sträcker sig över både lördag och söndag.

Kongresshandlingar och mer detaljerad information sänds via mail direkt till de av klubbarna och distrikten valda ombuden.

Motioner

Motionsrätt till kongress har distrikt, klubb och medlem. Motion till kongressen skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 juli.

Se hemsidan för exempel på hur du kan utforma ditt förslag till en motion. Motionerna skickar ni enklast till info@mhf-ungdom.se

Ombud

Val av ombud ska enligt stadgan ha skett vid årsmötet. Endast aktiva klubbar och distrikt dvs. som har årsrapporterat, har rätt att skicka ombud till kongressen. Stadgan finns på www.mhf-ungdom.se.

Deltagande

Anmälningsblankett och ytterligare information kommer att finnas på hemsidan under Vad gör vi-Centrala verksamhet-Kongress eller via länken nedan. (Inlämnad lista med valda ombud vis årsrapporteringen räknas inte som anmälan)

Kongressavgiften är 750 kronor per ombud och faktureras klubbarna/distrikten. För resorna gäller att samåkning ska ske. Hjälp med reseplanering kan fås från kansliet. Mer information om detta skickas till anmälda ombud då anmälningstiden är ute.

Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 3 juni.

Kallelse

Om förslag/motioner

Anmälan

Kongresshandlingarna

MHF-Ungdom | Hammarby Fabriksväg 25 | 120 30 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin