Start Vad gör vi? Central verksamhet

Central verksamhet

På central nivå bedrivs bara sådan verksamhet som berör flertalet klubbar eller har riksintresse. All annan verksamhet bedrivs av våra lokala klubbar. Våra distrikt och förbundet är stödfunktioner för de lokala klubbarna.
MHF-ungdom bedriver projekt över hela eller delar av landet. Mer om detta finns att läsa under projekt.
Verks Konf
Vartannat år håller MHF-Ungdom en sammankomst med ett varierande innehåll av utbildning, information, kunskapsutbyte och samkväm. Verkasamhetskonferensen ska vara ett forum för alla klubbar att vidareutveckla sin verksamhet och öka kontakten mellan våra olika klubbar.
 Kongress V2
MHF-Ungdoms årsmöte kallas för Kongress och är organisationens belutande organ. Här bestämms med vilka frågor och hur MHF-Ungdom ska arbeta med i framtiden. Genomförs vartannat år.
Ugglanlogo
MHF-Ungdom bedirver också utbildningar i olika former i egen regi eller tillsammans med andra så som NBV. De olika ämnen vi arbetar med är:
  • Funktionärsutbildning
  • Alkotestutbildning
  • Styrelseutbildning
  • Valberedningsutbildning
  • Demokratiutbildning
MHF-Ungdom använder centralt NBV som studieförbund.
NBV

 

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin