Start Nyheter 2019 5 23 Kongress

Kongress

2019-05-23
MHF-Ungdom kallar distriktens och klubbarnas valda ombud till kongress den 24 – 25 augusti 2019 på First Camp Gunnarsö, Oskarshamn. Kongresshelgen innehåller förhandlingar och en spännande aktivitet. Planera för att vara närvarande hela helgen eftersom programmet sträcker sig över både lördag och söndag.

Kongresshandlingar och mer detaljerad information sänds direkt till de av distrikten och klubbarna valda ombuden under vecka 31.

Motionsrätt till kongress har distrikt, klubb och medlem. Motion till kongressen skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 8 juli.

Val av ombud ska ha skett vid årsmöte enligt paragraf F6.2 samt F6.3. Endast aktiva klubbar och distrikt dvs. som har årsrapporterat, har rätt att skicka ombud till kongressen. Stadgan finns på www.mhf-ungdom.se.

 

Kongressavgiften är 750 kronor per ombud och faktureras klubbarna/distrikten i efterhand. Resorna beställs i samråd med kansliet. Mer information om detta skickas till anmälda ombud då ombudslistan är fastställd.

Anmälan inklusive eventuella allergier ska vara kansliet tillhanda senast den 17 juni.

 

Läs mer här

 

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin