Start Nyheter 2017 7 4 109 personer omkomna första halvåret

109 personer omkomna första halvåret

2017-07-04
Under januari-juni 2017 har 109 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 2 juli 2017. Det är tolv färre omkomna jämfört med motsvarande period 2016.

Elva av de omkomna var yngre än 20 år medan 29 trafikanter var 65 år eller äldre. Av de omkomna hade 77 färdats i bil, tio på motorcykel, fem på övriga motorfordon, sju på cykel och tio var fotgängare. 39 bilister omkom i singelolyckor och 26 förolyckades i mötesolyckor. Två av de omkomna motorcyklisterna och fyra av cyklisterna kolliderade med motorfordon.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fyra åren 2013-2016 var 116 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2017 är sex procent lägre jämfört med den tidigare fyraårsperioden.

- Siffrorna är lite lägre än senaste fyraårsgenomsnittet, och lägre jämfört med 2016. Generellt är dock siffrorna mycket lika jämförbara år tillbaka i tiden, och det är förhastat att säga något om en utveckling. Snart börjar också sommarens semestrar på riktigt och många ger sig ut på vägarna. Den tid då det är roligt att vara på vägen är sorligt nog också den farligaste. Så jag hoppas att alla trafikanter tänker på att ta det lugnt i semestertrafiken,, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin