Start Nyheter 2017 12 8 Personalförändringar

Personalförändringar

2017-12-08
Vår Generalsekreterare Christer Folkesson kommer att vara tjänstledig från och med 1 december till 1 juli 2018. Under denna tiden kommer Sven-Olof Petersson gå in som operativ ledare och övertar då Christers arbetsuppgifter.

Sven-Olof kommer att arbeta på distands från Blekinge och nås via mail sven-olof@mhf-ungdom.se och på telefon 070-696 89 56. Sven-Olof är samtidigt förbundets vice ordförande.

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin