Start Nyheter 2015 5 29 Polisen kan få stoppa fordon i mer än 24 timmar

Polisen kan få stoppa fordon i mer än 24 timmar

2015-05-29
Polisen kan få rätt att stoppa ett fordon i mer än 24 timmar för att hindra fortsatt färd. Riksdagen sa på torsdagen ja till ett förslag som gör det möjligt.

Den 1 mars infördes en ny lag som ger polis och tull rätt att vidta åtgärder för att hindra fortsatt färd vid brott mot trafiklagstiftningen. Polisen har rätt att ta dina nycklar, dina frakthandlingar och fordonets registreringsskyltar.

Klamping kan användas, vilket innebär att ett fordon låses fast med en anordning som gör att det inte går att köra. Upp till 24 timmar får klamping användas. Med den nya lagen är det problem inom yrkestrafiken man vill komma åt i första hand.

Riksdagen har nu sagt ja till förslag som skulle göra det möjligt att stoppa ett fordon i mer än 24 timmar. Det skulle exempelvis kunna handla om att använda klamping på en lastbil, om en lastbilschaufför inte betalar sina böter. Det här skulle stoppa föraren från att åka innan boten är betald.

Riksdagen uppmanande regeringen att snabbt titta på om det går att göra en lagändring, så att polis och tull får rätt att låsa fast ett fordon i mer än 24 timmar.

Riksdagen vill också att regeringen ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik. 

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin