Start Nyheter 2015 4 9 Regeringen vill införa alkobommar

Regeringen vill införa alkobommar

2015-04-09
Regeringen vill införa alkobommar i Sveriges hamnar. Det formella beslutet togs på torsdagen vid ett sammanträde.

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att ge Trafikverket i uppdrag att titta på införandet av automatiska nykterhetskontroller.

Inom kort kommer Trafikverket att se över vilka utvalda hamnar som det kan bli aktuellt att införa permanenta alkobommar i.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera vilka hamnar som kan vara aktuella för att installera permanenta alkobommar, utifrån parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin