Start Nyheter 2015 2 26 Nya klubbar deltog på verksamhetskonferens

Nya klubbar deltog på verksamhetskonferens

2015-02-26
Ett 30-tal deltog på MHF-Ungdoms verksamhetskonferens i Skövde. Representanter från nya klubbar fanns på konferensen.

MHF-Ungdoms verksamhetskonferens hölls helgen den 31 januari-1 februari.

– Det viktigaste med konferensen är det utbyte som det blir mellan våra klubbar, att konferensen skapar mer gemenskap och kontakt mellan de olika klubbarna och medlemmarna, säger Ulrik Larsson, förbundsordförande på MHF-Ungdom.

Bland deltagarna fanns representanter från en nyansluten klubb från Värmland och två nystartade klubbar från Sundsvallsområdet.

– Det är positivt, säger Ulrik Larsson.

Vilken var den viktigaste frågan som diskuterades under konferensen?

– Jag tycker väl inte att det fanns någon speciell fråga som var viktigare än de andra. Men något som jag tycker är bra att vi diskuterade är att det är viktigt att man har en samsyn inom MHF-Ungdom vad man jobbar med och hur man jobbar, säger Ulrik Larsson och förklarar:

– Att det finns en förståelse mellan de lokala verksamheterna och det centrala, balansen mellan de två.

På lördagen diskuterade deltagarna vad MHF-Ungdom ska jobba med och MHF-Ungdoms tävlingsverksamhet. På eftermiddagen jobbade deltagarna i grupper.

På söndagen fick deltagarna åka på ett studiebesök till MHF Test Lab i Tibro. Vd:n Tomas Jonsson berättade om alkobommarna och arbetet med alkolås.

Deltagarna fick se trafikledningscentralen som styr alkobommarna i Frihamnen i Stockholm.

– Det är alkobommarna som är mest i fokus just nu. Många är intresserade av arbetet med bommarna, besök är på gång från bland annat finska Trafikverket och danska åkeribranschen, berättade Tomas Jonsson.

Efter lunch på söndagen pratade Ulrik Larsson om när MHF-Ungdom var på plats i Almedalen.

– Vi pratade om våra valfrågor och tryckte på att eftersupningslagen ska införas, berättade han.

Mari Haglund

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin