Start Nyheter 2015 12 28 Giro-konton

Giro-konton

2015-12-28
I och med förändringen att Plusgirot läggs ner för privatkunder övergår vi till Bankgiro.

Detta innbär att våra tidigare Plusgironummer inte längre går att använda och att inbetalningar hänvisas till vårt Bankgironummer 5316-5908.

Detta nummer kommer gälla så väl gåvor, medlemsinbetalningar, licenser och tävlingstillstånd.

 

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin