Start Nyheter 2015 12 16 Information inför 2016

Information inför 2016

2015-12-16
Här kommer lite information från MHF-Ungdom inför 2016.

Nya ledamöter i styrelsen

Vid MHF-Ungdoms kongress i Ljungby 10-11 oktober valdes två nya ledamöter in i förbundsstyrelsen, Veronica Franzén Andersson och Ebba Persson. Sandra Lilja och Jasmin Wiström avgick ur förbundsstyrelsen. Vi tackar för deras insatser under tiden i förbundsstyrelsen.

Veronica Franzén Andersson bor i Frödinge, Vimmerby, tillsammans med sambo och två barn. Ebba Persson går i nian och bor i Matfors, Sundsvall.


Vill ni ha kontakt med styrelsen och generalsekreteraren, så skicka ett mejl till:

Ulrik Larsson, förbundsordförande ulrik@mhf-ungdom.se

Philip Knutsson, vice ordförande philip@mhf-ungdom.se

Veronica Franzén Andersson veronica@mhf-ungdom.se

Ebba Persson ebba@mhf-ungdoms.se

Oscar Gustafsson oscar@mhf-ungdom.se

Emma Svensson emma@mhf-ungdom.se

Sven-Olof Petersson sven-olof@mhf-ungdom.se

Christer Folkesson, generalsekreterare. christer@mhf-ungdom.se


Dessa funktioner är fördelade inom MHF-Ungdoms förbundsstyrelse. Funktionerna är ett stöd till generalsekreteraren.

Ansvarsfördelning i förbundsstyrelsen:

Information: Philip Knutsson.

Verksamhet/klubbar: Sven-Olof Petersson/Philip Knutsson.

Projekt: Ulrik Larsson.

Utbildning: Veronica Franzén Andersson/Ebba Persson.

Kansli/ekonomi: Ulrik Larsson/Philip Knutsson.

Medlem: Sven-Olof Petersson.

Klubbadministration: Oscar Gustafsson.

Tävlingssektionen: Ulrik Larsson.

Cykeltrialsektionen: Emma Svensson/Ebba Persson.

ATV-sektionen: Oscar Gustafsson/Veronica Franzén Andersson.

RRB-sektionen: Emma Svensson/Philip Knutsson.


Verksamhetskonferens 2016

MHF-Ungdoms verksamhetskonferens 2016 kommer att hållas helgen 6-7 februari i Göteborgsområdet. Start lördag klockan 10.

Verksamhetskonferensen är en viktig konferens för MHF-Ungdom. Här har ni chansen att påverka innehållet i MHF-Ungdoms verksamhet, få vidareutbildning och träffa medlemmar från våra olika klubbar.

Vi ser gärna yngre deltagare från klubbarna. Alla är välkomna. Under årets verksamhetskonferens kommer det att ske en spännande föreläsning, genomgång av trialreglementen och information från förbundet.

Varje klubb får skicka två deltagare och varje distrikt får skicka en deltagare till verksamhetskonferensen. Anmälan skickas till anmalan@mhf-ungdom.se

MHF-Ungdom står för kostnaderna för verksamhetskonferensen och klubbarna betalar resan.

 

Inför årsmöten

Tänk på följande: klubbarnas årsmöte ska hållas under januari eller februari. En sak att tänka på: de klubbar som inte under 2015 antog MHF-Ungdoms stadgar för klubbar, måste det göra det på årsmötet 2016, under en egen punkt på föredragningslistan.

Efter årsmötet är det viktigt att klubben skickar in den redovisning som förbundsstyrelsen efterfrågar. Blanketten finns på hemsidan mhf-ungdom.se

Glöm ej att välja ombud till kongressen på årsmötet. Ombuden ska väljas enligt stadgan som finns på hemsidan mhf-ungdom.se Anmälan ska skickas in på blankett som finns på mhf-ungdom.se

 

Kongress 2016

MHF-Ungdoms kongress kommer att hållas helgen 27-28 augusti i Halmstadsområdet.


Förbundsstyrelsens sammanträden 2016

Förbundsstyrelsen sammanträder på följande datum: den 25 januari, den 6 februari, den 22 mars, den 4-5 juni, den 27 augusti, 24-25 september och den 15 november.

 

Om ni har ansökningar till de olika fonderna, är det på dessa möten där beslut kan tas. Har du övriga funderingar som du vill att styrelsen ska diskutera skicka ett mejl till christer@mhf-ungdom.se eller till ulrik@mhf-ungdom.se

 

Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren vill önska klubbar, distrikt och medlemmar en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin