Start Nyheter 2015 11 20 Allt färre nykterhetskontroller av polisen

Allt färre nykterhetskontroller av polisen

2015-11-20
Polisen gör allt färre nykterhetskontroller i trafiken. År 2009 gjordes 2,7 miljoner utandningsprov i Sverige och 2014 hade antalet sjunkit till 1,9 miljoner.

– Det har minskat väldigt mycket, säger Erling Andersson, tillförordnad chef för trafikpolisen i region Syd.

I Sverige anmäldes 6 703 rattfylleribrott och 7 070 drogfylleribrott under det första halvåret 2015.

Bara i Polisregion Syd har antalet utandningsprov mer än halverats sedan 2011. Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län ingår i regionen. Under första halvåret 2011 gjordes mer än 270 000 nykterhetskontroller och första halvåret 2015 var den siffran 115 000.
– Skillnaden är ganska stor, konstaterar Erling Andersson.

Fram till 2011 hade polisen i Sverige ett riktat mål på att myndigheten varje år skulle göra 2,5 miljoner utandningsprov fördelat på de olika polisområdena. Att det målet har tagits bort tror Erling Andersson kan vara en förklaring till det minskande antalet nykterhetskontroller.
– En orsak till att det riktade målet togs bort var kritik från media och polisförbundet. Det var inte fint att hålla på med kvantitativa mål – det vill säga pinnjakt.

Han kan se fler orsaker till att polisen gör allt färre utandningsprov.
– Antalet nykterhetskontroller har avtagit mycket det här året på grund av polisens omorganisation och ett minskande antal trafikpoliser.

Erling Andersson påpekar att det säkert finns vissa nackdelar med pinnjakten, men att göra en stor mängd nykterhetskontroller också har sina poänger.
– Det finns forskning som visar att 100 000 utandningsprov räddar 3-4 liv, berättar han.

– Bara att vi är ute och gör utandningsprov avhåller människor från att sätta sig i bilen när de har druckit. Chansen att stoppa rattfyllerister ökar ju också desto fler nykterhetskontroller vi gör.

Polisregion Öst omfattar Jönköping, Östergötland och Sörmlands län. Här gjorde polisen 12 785 utandningsprov under det första halvåret 2015. Peter Karlsson är tillförordnad chef för trafikpolisen i regionen. Han menar att antalet nykterhetskontroller i år borde ha varit runt 16 850 stycken.

– Antalet utandningsprov borde ha legat på den nivån om man utgår från vad det har legat på föregående år. Vi har inget krav på hur många blås vi måste göra, men vi borde ligga högre, anser Peter Karlsson.

Ny teknik

MHF och MHF-Ungdom jobbar för att alkobommar ska kunna användas för att automatiskt kunna kontrollera förarnas nykerhet och då i Sverges hamnar som ett första steg. Med denna teknik skulle med en enda person kunna kontrollera 450 000 fordon under ett arbetsår. Det innebär att en person skulle kontrollera en fjärdedel av vad hela Sveriges Polismyndighet klarde av 2014.

-Detta är en mycket kostnatseffektiv enkel och praktisk teknik som ochså flera engagerade poliser ser som ett bra verktyg i deras arbete. Tyvärr delar inte Trafikverket denna uppfattning just nu men det ska vi ändra på säger Christer Folkesson som är Generalsekreterare på MHF-Ungdom.

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin