Start Nyheter 2015 10 31

Senaste nyheter

Transportstyrelsens förslag om förändrad besiktning

2015-10-31
Transportstyrelsen föreslår regeringen att det ska vara längre tid mellan besiktningstillfällena. Enligt Transportstyrelsen har bristerna minskat under de senaste 15 åren och detta skulle då innebära att man kan glesa ut kontrollbesiktningstillfällena.
Läs mer
MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin