Start Material Stadgar

Stadgar för MHF-Ungdom

Här finner du MHF-Ungdom stadgar som förbundet och alla anslutna klubbar och distrikt följer.

Den aktuella stadgan togs vid MHF-Ungdoms kongress 30 Augusti 2021.

Stadgan

 

J 0427658

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin