Start Material Dokument

Dokumentbank

Starta en klubb

Ett av MHF-Ungdoms mål är att vi ska bli fler klubbar och där med fler möjligheter att erbjuda våra ungdomar en nykter och meningsfull fritidssysselsättning.
 
Nedan hittar du vårt dokument om hur man startar en MHF-Ungdom klubb.
Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta kansliet på 08-55 576 576.


Värva medlemmar

Blankett för att värva medlemmar med första året kostnadsfritt. Kan användas även för lokala medlemmar.

Talongen A5

Hela broschyren A5

Årsrapportera klubb och distrikt

För att få vara en MHF-Ungdom klubb och att erhålla verksamhetsbidrag så ska varje klubb sända in en verksamhetsrapport till kansliet senast den 31 mars. Därtill finns en rapport för distrikten att skicka in senast 31 maj.

Rapporterna sänds ut till samtliga klubbar och distrikt i januari månad men finns även att tillgå på hemsidan.

Har du några funderingar över rapporten eller innehållet ta då i första hand kontakt med Kim Fagerholm 08-55 576 576.

Årsrapport Klubb

Underskrift Klubb

Årsrapport Distrikt

Underskrift Distrikt

Medlemsrapporteringsmall

Revisorsintyg Lokala medlemmar

Valda Kongressombud

 

MHF-Ungdoms fonder

MHF-Ungdom har tre fonder som anslutna klubbar och distrikt kan söka bidrag ur för att förändra, utveckla och förbättra verksamheter och projekt inom MHF-Ungdom. Fördelningar ur fonderna beslutas av förbundsstyrelsen och beslutet baseras förutom på vad bidraget söks för även klubbens struktur, tidigare bidrag, existerande verksamhet och klubbens ekonomiska situation. Varje erhållet bidrag skall återredovisas till förbundsstyrelsen på bifogad blankett inom 12 månader.
Klicka på respektive fond nedan och ta del av de riktlinjer som gäller för fonden.
 
För mer information kontakta kansliet på 08-55 576 576.
 
 
 
 
 

 

Reseräkning

Om du har haft utlägg i samband med någon MHF-Ungdom aktivitet som är ersättningsberättigad så är det här du finner reseräkningen.
Reseräkningen ska sändas in till kansliet i Stockholm:
MHF-Ungdom
Byängsgränd 8
120 40 Stockholm
 
Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast den 9:e i månaden. Utbetalningar sker 26:e eller nästkommande vardag om detta är en helg.

Reseräkning (pdf)

Reseräkning (word)

 

Valberedningen

Hjälp och stöd

 

Policydokument

Sexuella trakasserier

Protokollsrutiner

Intigiritet (GDPR)

 

Tävlingsverksamheten 

Skaderapportering (pdf)

J0401483

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin